دانلود اطلاعات

مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی  

شرکت پتروتات تجهیز خاورمیانه افتخار دارد تا با ارائه مقاله های کاربردی و تخصصی ، گامی موثر در ارتقاء سطح آگاهی شما بازدید کننده محترم نسبت به کاتالیست ها ، جاذب های سطحی و تکنولوژی جذب سطحی بردارد. در این بخش شما می توانید مقاله مورد نظر خود را دانلود فرمایید.

 


نام مقاله:    خبرنامه پتروتات – شماره 3

محققان:

ناشر:

سال انتشار:      2017                           دانلود


نام مقاله:    خبرنامه پتروتات – شماره 2

محققان:

ناشر:

سال انتشار:      2017                           دانلود


نام مقاله:    خبرنامه پتروتات – شماره 1

محققان:

ناشر:

سال انتشار:      2016                           دانلود


 

نام مقاله:   کاهش انتشار مونو اکسید کربن در طول یک راکتور غشایی انتخابگر هیدروژن برای سنتز متان

محققان:    محمدرضا رحیم پور ، سعید مزینانی ، بهزاد وافری و محمد ساویز بکتاش

ناشر:     ELSEVIER

سال انتشار:      2011                           دانلود


نام مقاله:   مقایسه دو نوع جریان مختلف در حذف مونو اکسید کربن در طول یک راکتور غشایی انتخابگر هیدروژن برای سنتز متانول

محققان:    محمدرضا رحیم پور ، سعید مزینانی ، بهزاد وافری و محمد ساویز بکتاش

ناشر:     ELSEVIER

سال انتشار:      2010                           دانلود


نام مقاله:   مدل سازی ریاضی برای بازده یک پره شبه کروی با انتقال همزمان جرم و حرارت

محققان:آقایان صباغی ، رضایی ، شهری و بکتاش

ناشر:     ELSEVIER

سال انتشار:      2011                           دانلود


نام مقاله:   افزایش خلوص تری اتیلن گلایکول با تزریق حلال هیدروکربنی در یک برج تقطیر ناپیوسته آب و تری اتیلن گلایکول

محققان:خدیجه پیمونی ، محمد رضا رحیم پور ، سونا رئیسی ، محسن عباسی و محمد ساویز بکتاش

ناشر:     ACS Publications

سال انتشار:      2011                           دانلود


 

 

 

شبکه های اجتماعی